لطفا صبر کنید ...
به مجموعه فروشگاهی صنعت و هنر خوش آمدید!

فنی و هنری

در این بخش از وب سایت صنعت و هنر مطالب و محتوای بسیار مفیدی در اختیار علاقه مندان به حوزه فنی و هنری قرار داده شده است. در این صفحه می توانید مطالبی درخصوص گوهرشناسی و شناخت انواع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و آشنایی با خواص شگفت انگیز سنگ ها، گوهرتراشی (گوهر تراشی)، آموزش انواع تراش های هنری بر روی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله تراش دامله یا کابوشن (Cabochon)، تراش مهندسی یا فست (Facet) و حجم تراشی یا کاروینگ (Carving)، و بسیاری مطالب جذاب و مفید دیگر.

گوهرشناسی (گوهر شناسی)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری - گوهرشناسی (گوهر شناسی)
شناخت و آشنایی با انواع سنگ های (سنگهای) قیمتی و نیمه قیمتی
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
آشنایی با هنر گوهرتراشی (گوهر تراشی) شامل تراش دامله یا کابوشن (Cabochon) تراش مهندسی یا فست (Facet) و حجم تراشی یا کاروینگ (Carving)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
آشنایی با اصول هنر گوهرتراشی (گوهر تراشی) تراش دامله یا کابوشن (Cabochon)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
آشنایی با اصول هنر گوهرتراشی (گوهر تراشی) تراش مهندسی یا فست (Facet)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
آشنایی با اصول هنر گوهرتراشی (گوهر تراشی) حجم تراشی یا کاروینگ (Carving)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
کلیه لوازم و وسایل موردنیاز (پکیج کامل) گوهرتراشی (گوهر تراشی) تراش دامله یا کابوشن (Cabochon)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
کلیه لوازم و وسایل موردنیاز (پکیج کامل) گوهرتراشی (گوهر تراشی) تراش مهندسی یا فست (Facet)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
کلیه لوازم و وسایل موردنیاز (پکیج کامل) گوهرتراشی (گوهر تراشی) حجم تراشی یا کاروینگ (Carving)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
سنگ ماه تولد من کدام است (آشنایی با سنگ ماه تولد)
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
خواص شگفت انگیز سنگ ها (سنگها) و تاثیر آنها بر روی منافذ عبور انرژی (چاکراهای) بدن
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
همه چیز درباره سنگ فیروزه (Turquoise) و انواع آن
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
همه چیز درباره سنگ عقیق (Agate) و انواع آن
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
همه چیز درباره سنگ لاجورد (Lapi Llazuli) و انواع آن
Sanat o Honar - صنعت و هنر - فنی و هنری
تماس با فروشگاه