لطفا صبر کنید ...
به مجموعه فروشگاهی صنعت و هنر خوش آمدید!

آشنایی با هنر گوهرتراشی (گوهر تراشی) شامل تراش دامله یا کابوشن (Cabochon) تراش مهندسی یا فست (Facet) و حجم تراشی یا کاروینگ (Carving)

بزودی ...

Sanat o Honar - صنعت و هنر - آشنایی با هنر گوهرتراشی (گوهر تراشی) شامل تراش دامله یا کابوشن (Cabochon) تراش مهندسی یا فست (Facet) و حجم تراشی یا کاروینگ (Carving)
تماس با فروشگاه